Voorafbetaling van online gesprekken

<-- -^- -->

Belangrijk

Verricht svp géén betaling zolang we niet samen :
  • Onderzocht hebben of een systeemtherapie u kan helpen.
  • Bepaald hebben dat ik competente hulp kan aanreiken voor de problematiek waarvoor u raadpleegt.
  • Datum en uur hebben afgesproken voor een online gesprek.

ivm PayPal

Ik gebruik PayPal voor het veilig beheer van mijn professionele online transacties. Als cliënt kunt u evenwel betalingen verrichten zonder zélf over een PayPal account te beschikken.

PayPal en uw veiligheid

PayPal beschermt uw bankgegevens en gebruikt hiertoe de beste systemen die momenteel beschikbaar zijn om veiligheid te bieden en fraude te voorkomen. Wanneer u PayPal gebruikt worden uw financiële gegevens niet medegedeeld aan de verkoper. Na elke transactie ontvangt u een kwijting via email.

Voorafbetaling kort onderhoud (40 €) :


Voorafbetaling standaard onderhoud (75 €):<-- -^- -->

Copyright © 2009 Peter Cogen | Site map | psychotherapiebreve.be | brieftherapy.be (share)