Wanner we het onmogelijke willen bereiken... maken we het mogelijke onbereikbaar.

Paul Watzlawick

Van opluchting ...


Gehoor vinden is soms dringend. Ook het gevoel dat men er niet langer helemaal alleen voor staat, helpt vaak. Een korte therapie gaat evenwel resoluut een stap verder.

... tot oplossing


Cliënt en therapeut gebruiken tijd en middelen om behalve soelaas ook reële verandering te brengen. Een vriendelijke dialoog in een rustige omgeving dragen daar natuurlijk toe bij maar... ze zijn geen doel op zich.

Wat we samen beogen is dat de spanning, de pijn of de moeheid wijken. We willen dat het zo snel mogelijk beter gaat in uw gezin, met uw vrienden, op uw werk... Wanneer ? Vaak al na vijf en hooguit na vijftien gesprekken.

Méér...

Copyright © 2009 Peter Cogen | Site map | psychotherapiebreve.be | brieftherapy.be (share)