Elke vooruitgang in de wetenschap is een combinatie van onsamenhangende ideeën enerzijds en strikt denken anderzijds.

Gregory Bateson

Informatie voor artsen

Principes Vier principes voor een respectvolle dialoog en een patiënt-gerichte samenwerking.
PIF (nl/uk) Patient handout in Adobe Acrobat formaat.
Gedrukte exemplaren op aanvraag : +32 (0)67 89 26 26 of peter.cogen@kortetherapie.be
FIP (fr) Franstalige versie.

Méér...

Copyright © 2009 Peter Cogen | Site map | psychotherapiebreve.be | brieftherapy.be (share)