Méér naar buiten en minder naar binnen kijken. Méér doen en minder denken. En openstaan voor het lief en leed van elke dag...

Jean-Jacques Wittezaele

De relationele visie


Er zijn maar enkele therapeutische benaderingen die steunen op een model dat wetenschappelijk gegrond is en onderzocht wordt. De korte therapie behoort tot die kleine groep. Maar het onderliggend niet normatief systeemdenken staat wél apart. Zonder norm iets veranderen wat niet normaal lijkt, kan dat eigenlijk ?

Het kan en het kan vrij snel als de therapeut menselijke problemen relationeel benadert. Als hij niemand individueel beoordeelt. Als hij bedenkt dat volstrekt normale mensen abnormaal kunnen lijden (en lijken) in pijnlijke situaties. En als hij meezoekt naar een ontknoping die zijn cliënt vrede brengt, met en vaak dankzij de mensen om hem heen.

Een betere relatie met de anderen is misschien niet wat ù vandaag van een therapie verwacht. Maar het is vrijwel altijd haar meest verrijkende neveneffect.

Méér...

Copyright © 2009 Peter Cogen | Site map | psychotherapiebreve.be | brieftherapy.be (share)