Een korte stap op ùw weg ?

-^-

Korte therapie is een vreemd begrip.

Als we ons gemoed echt snel willen veranderen kunnen we vandaag immers op heel efficiënte medicatie rekenen. Die werkt direct in op het centraal zenuwstelsel en verandert onze agitatie in rust, onze angst in zorgeloosheid et ons verdriet in gelatenheid.

Ander
gemoed ?

Andere
gedachten ?

Of een andere
dialoog ?

Het enige alternatief moet wel een heel langdurige en grondige analyse zijn die naar de echte verre oorzaken van ons lijden zoekt en die onze oude wonden heelt. Of niet soms ?

Misschien vindt u de systeemvisie wel origineel maar een "korte" therapie lijkt u dan weer... ja... té kort. U heeft nu eindelijk besloten dat uw zorgen aandacht verdienen en u wilt er met iemand over praten en u wilt er wat aan doen. En dan zegt uw therapeut dat hij het kort zal maken !

Is dàt nu echt begrip ? Kent hij de ernst van uw situatie ? En hoe kunnen de problemen waar u al zo lang mee worstelt opeens in een paar gesprekken opgelost worden ?

Enerzijds zou ik graag willen dat mijn optimisme aanstekelijk werkt. En dat optimisme steunt dan weer op de concrete ervaring dat kleine veranderingen vaak verrassend snel langdurige beterschap brengen...

Anderzijds moet ik daar meteen aan toevoegen dat een korte therapie alleen maar mogelijk wordt en efficiënt is binnen een duidelijk omlijnd kader.

In vijf, tien of hooguit vijftien gesprekken vindt een cliënt inderdaad een bevredigende ontknoping in een moeilijke of pijnlijke situatie. De oplossing reikt verder dan tijdelijk soelaas en beoogt duurzaam herstel.

Maar. Een korte therapie maakt het leven niet bij toverslag wondermooi.

Ze is kort omdat ze één specifieke klacht relationeel benadert en omdat die strategisch aangepakt wordt met al wat mens en omgeving aan helende mogelijkheden bieden.

Daarna...

Daarna gaat het leven verder. Iets minder moeilijk. Soms echt rustiger. Of veel minder pijnlijk. Ja. Maar ook met de honderd-en-een plezierige en minder plezierige dingen van elke dag. Met al het lief en leed.

Met respect voor uw gevoelens, geaardheid en filosofische overtuigingen verandert een korte therapie alleen datgene wat u nu dringend anders wilt. Ze helpt u met één stap op de weg die ù kiest.

Eén korte stap.


Liens

wiki = Wikipedia amazon = Amazon/Bol web = Web site

amazon Het kan anders - Paul Watzlawick, Janet Beavin & Don Jackson

amazon Brief Strategic Therapy - Paul Watzlawick & Giorgio Nardonne

amazon Un modèle de thérapie brève systémique - Stephane Hendrick-^-

Copyright © 2009 Peter Cogen | Site map | psychotherapiebreve.be | brieftherapy.be (share)